ΒΗΜΑ 1ο
1
Κάνουμε κλικ Start (Έναρξη) και μετα στο Outlook Express προκειμένου να τρέξουμε το πρόγραμμα αλληλογραφίας
ΒΗΜΑ 2ο
2
Στο Outlook Express. Επιλέγουμε Tools και στην συνέχεια Accounts...
ΒΗΜΑ 3ο
3
Επιλέγουμε το tab Mail και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Add / Mail
ΒΗΜΑ 4ο
4
Εδώ αναγράφουμε το όνομα με το οποίο αναγνωρίζεται το e-mail μας
ΒΗΜΑ 5ο
5

Καθορίζουμε την διεύθυνση

αλληλογραφίας (e-mail)

ΒΗΜΑ 6ο
6

Στην εισερχόμενη αλληλογραφία (incoming mail) ορίζουμε το POP3 θέτοντας πάντα την λέξη mail με τελεία (.) και στην συνέχεια το όνομα του site μας χωρίς www .


Κατόπιν στην εξερχόμενη αλληλογραφία(Outgoing mail)(SMTP) βάζουμε τα στοιχεία του παροχέα ίντερνετ που έχουμε (π.χ. για otenet γράφουμε mailgate.otenet.gr)

ΒΗΜΑ 7ο
7
Στην συνέχεια ορίζετε το όνομα λογαριασμού γράφοντας ολόκληρο το e-mail σας και σαν κωδικό γράφετε προσεκτικά με μικρά γράμματα χωρίς κενά τον κωδικό που σας έδωσε η Net Media
ΒΗΜΑ 8ο
8
Κάνοντας κλικ το Finish θα έχετε ολοκληρώσει την δημιουργία του e-mail σας