ΒΗΜΑ 1ο
Κάνουμε κλικ Start (Έναρξη) και μετα στο Outlook Express προκειμένου να τρέξουμε το πρόγραμμα αλληλογραφίας
ΒΗΜΑ 2ο
Στο Outlook Express. Επιλέγουμε Tools και στην συνέχεια Accounts...
ΒΗΜΑ 3ο
Επιλέγουμε το tab Mail και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Add / Mail
ΒΗΜΑ 4ο
Εδώ αναγράφουμε το όνομα με το οποίο αναγνωρίζεται το e-mail μας
ΒΗΜΑ 5ο

Καθορίζουμε την διεύθυνση

αλληλογραφίας (e-mail)

ΒΗΜΑ 6ο

Στην εισερχόμενη αλληλογραφία (incoming mail) ορίζουμε το POP3 θέτοντας πάντα την λέξη mail με τελεία (.) και στην συνέχεια το όνομα του site μας χωρίς www .


Κατόπιν στην εξερχόμενη αλληλογραφία(Outgoing mail)(SMTP) βάζουμε τα στοιχεία του παροχέα ίντερνετ που έχουμε (π.χ. για otenet γράφουμε mailgate.otenet.gr)

ΒΗΜΑ 7ο
Στην συνέχεια ορίζετε το όνομα λογαριασμού γράφοντας ολόκληρο το e-mail σας και σαν κωδικό γράφετε προσεκτικά με μικρά γράμματα χωρίς κενά τον κωδικό που σας έδωσε η Net Media
ΒΗΜΑ 8ο
Κάνοντας κλικ το Finish θα έχετε ολοκληρώσει την δημιουργία του e-mail σας